Kontakt:
Michael Kræmmer
Telefon 3074 1917
mail@tancredi.dk
TANCREDI
Forlag og historisk konsulentvirksomhed

Foredrag om dansk middelalder (1050-1350)

Der er et utal af spændende indgange til middelalderens kultur og historie, fra kalkmalerier og kirkebyggeri til korstog og kongemord.
Min hovedindgangsvinkel er den sociale, økonomiske og politiske historie, det kan være i brede træk eller fokuseret på mere specielle emner.

Her er opregnet nogle forslag til overskrifter på foredrag. De nævnte emner kan kombineres, splittes op eller omformuleres. Jeg kan også fortælle om andre emner, for så vidt min viden inden for området er tilstrækkelig.

Generelle foredrag om tidens politiske historie:

Danmarks middelalder fra vikingetidens slutning til den store pest

Middelalderens politiske og kulturelle udvikling i store træk. Danmark arbejder sig op til en stormagt og opfører sig som sådan lige til det endelige sammenbrud i 1320erne. Kirkens stigende greb om befolkningen og magten i hele Europa når også Danmark og påvirker både det enkelte menneske og magtspillet. Befolkningstallet stiger voldsomt, det samme gør det dyrkede areal. Men også skattetrykket og herrernes krav til bøndernes ydelser


Man kan også indtage middelalderen i mindre dele, f.eks.:
      

Valdemarernes storhedstid (ca. 1150-1250)

      

Borgerkrigenes århundrede (ca 1240-1330)
Vælg en af de mange muligheder for foredrag, der kan løfte sløret for nogle af middelalderens mysterier. Se oversigten over foredragene.
Form og indhold kan altid aftales nærmere. Se her for almindelig praksis og priser.Kampscene fra Nødager kirke


Rekonstruktion af ærkebiskop Andreas Sunesen
ud fra hans kranium
Andre foredrag:

Slaver, bønder og andre ufri

Dem, der var de fleste, men som vi ikke får noget at vide om, undtagen når de gjorde oprør. Slaveriet var engang betydende og det vedblev at eksistere helt frem til omkring år 1300, hvad der sjældent nævnes i historiebøgerne. Da slaveriet efterhånden aftog gennem 1200-tallet, skete der sideløbende en social degradering af de frie bønder.

Stormænd, adel, riddere og væbnere

Der var ikke nogen formaliseret adel i den tidlige middelalder. Men der var nogle, der bestemte mere end andre, nogle der bestemte over andre, og nogle, der ejede meget mere end de andre.

Danmarks politiske historie i 1000- og 1100-tallet bestemtes for en stor del af den magtkamp, der fandt sted mellem rivaliserende stormandsgrupper. I en senere tid voksede stormændene over i en egentlig adelsstand. De kaldte sig nu riddere og væbnere og fandt sammen om stille krav til kongemagten.


Slaget ved Lena 1208

se under foredrag om Hviderne.

Udgivelser

Konrad den kække gulerod
Konrad 99,-

Den hvide klan

Kongemordernes slægt
Pr bind 225,-
Begge bind 400,-

Bestilling

Bestilling af bøger
mail@tancredi.dk
Telefon (efter 17): 3074 1917