Kontakt:
Michael Kræmmer
Telefon 3074 1917
mail@tancredi.dk
TANCREDI
Forlag og historisk konsulentvirksomhed


Diverse udskejelser

En julevalggyser(december 2013)

Visit Syrakus!

Download artikler, oversigter m.v.

Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål
  (PH.d afhandling februar 2015)

Sølv, guld og penninge (Udgivelse 2017)

Brydeinstitutionen i Danmark og Skandinavien (2017)

Kort over Hvideslægtens gods
Stamtavler over Hviderne


Udgivelser

Den hvide klan

Kongemordernes slægt
Pr bind 225,-
Begge bind 400,-

Sølv, guld og pennninge
225,-

Bestilling

Bestilling af bøger
mail@tancredi.dk
Telefon (efter 17): 3074 1917