Kontakt:
Michael Kræmmer
Telefon 3074 1917
mail@tancredi.dk
TANCREDI
Forlag og historisk konsulentvirksomhed

Stamtavler over Hvideslægten

Stamtavlerne er lavet løbende gennem de sidste 25 år. De er blevet opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af "Skjalm Hvides efterslægtstavle" til Danmarks Adels Aarbog. Referencerne med romertal og efterfølgende arabertal ud for personerne henviser til nummereringen i Danmarks Adels Aarbog. Indholdet er opdateret, layoutet er, som det fremgår, ikke opdateret.

De ældste Hvider

Toke-linjen

Sune-linjen

Vagn-slægten

Asserlinjen, Alexander

Asserlinjen, Niels Rane

Asserlinjen, Esbern Snare

Asserlinjen, Peder Strangesen

Ebbelinjen, Stig Galen

Ebbelinjen, Olaf Glug

Ebbelinjen, Glug-slægten

Ebbelinjen, Gleichen

Ebbelinjen, Ebbe Sunesen

Ebbelinjen, Margrethe Sunesdatter

Ebbelinjen, Jakob af Møn

Ebbelinjen, Niels Erlandsen

Ebbelinjen, Marsk Stig